3069 Tècnique bàsiques de comercialització (150 hores)
(3069 TBC)

UC1327_1: Realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda.

UC1328_1: Manipular i traslladar productes en la superficie comercial i en el repartiment de proximitat utilitzant transpalets i carretons de mà.

Les 150 hores inclou projecte integrat.