3005 Atenció al client (60 hores)
(3005 AC)

UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estrcturada i protocol.litzada al client.

Les 60 hores inclou projecte integrat