3006 Preparació de comandes i venda de productes (60 hores)
(3006 PCVP)

UC1326_1: Preparar comandes, eficaçment i eficient, seguint procediments establers.

Les 60 hores inclou projecte integrat