MODUL 3. Estratègies i eines matemàtiques (110 hores)
(MODUL 3 Mates)

UF1. Nombres i operacions (40 hores)

UF2. Equacions (40 hores)

UF3. Funcions (6 hores)

UF4. Mesures (6 hores)

UF5. Geometria (10 hores)

UF6. Estadística (8 hores)