MODUL 4. Incorporació al món professional (45hores)
(MODUL 4. FOL)

UF1. Entorn econòmic i professional (15 hores)

UF2. Projecte formatiu i profesdsional i recerca de feina (20 hores)

UF3. Incoprporació al treball (10 hores)