MODUL 1. Estratègies i eines de comunicació (110 hores)
(MODUL 1 Llengües informàtica)

UF1. Comunicació oral (40 hores)

UF2. Comunicació escrita (40 hores)

UF3. Anglès (15 hores)

UF4. Tecnologies de la informació i la comunicació (15 hores)