3029. Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics (180 hores)
(3029 MMSC)

UC1208_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics

Les 180 hores inclou Projecte Integrat