3030. Operacions auxiliars per a la configuració i explotació (115 hores)
(3030 OACE)

UC1209_1: Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació

Les 115 hores inclou projecta integrat