3016. Instal.lació i manteniment de xarxes per a la transmisió de dades (130 hores)
(3016 IMX)

UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d´equips microinformàtics

Les 130 hores inclou projecte integrat